ПРОЈЕКТНИ РАД: ,,Светска грађевина која је на мене оставила утисак”

Ученицима петог разреда је кроз наставну јединицу Стилови градње у
архитектури и грађевинарству задат пројектни задатак на тему ,,Светска грађевина
која је на мене оставила утисак”.


Ученици су се поделили у мање групе или парове и изабрали су једну грађевину
по свом избору. Предметна наставница им је дала инструкције за рад и увела их у
тему. Наредна два часа су се ученици припремали и по потреби тражили помоћ од
наставнице. Самостално су радили, истраживали и прикупљали информације из
разних уџбеника, школског листа, часописа, из значајних књига из библиотека, из
телевизијских документараца, са интернета и др. Кроз рад су се договарали, износили
своје идеје, мишљења, размењивали информације, питали једни друге, интересовали
се, комуницирали.


Свој рад су представили 21. септембра на часовима технике и технологије. Тог
часа смо гледајући разне презентације, краткометражне филмове, музику, разнобојне
паное па чак и глуму и костиме из давних векова и разних крајева света уживали у
откривању најлепших светских грађевина као што су : Храм Светог Саве, Аја Софија,
Ајфелова кула, Кеопсова пирамида, Кинески зид, Акропољ, Колосеум, Бурџ Калифа,
Биг Бен и упознавали се са различитим стиловима градње.


Ученици су у овом пројекту повезали до сада стечено знање из технике и
технологије али и повезали ову наставну јединицу са другим предметима као што су
историја, српски језик и књижевност, географија, музичка култура, ликовна култура,
математика, француски и енглески језик. Часу су поред предметне наставнице
присуствовали и други наставници. На крају часа су ученици износили своје мишљење
о радовима, похваљивали и подстакнути неки идејама својих другара, распитивали се
за термин и тему следећег пројекта.