Учешће деце за дан Сећања жртава Холокауста 27. јануара.