Борба против трговине људима

У канцеларији Омладинског центра 6.12.2022.године организовано је предавање на
тему : ,,Борба против трговине људима,, за ученике осмог разреда основних школа у
Лозници.Петнаест ученика осмог разреда и школски педагог ОШ,,Јован Цвијић,,
присуствовали су предавању.
Београдско Удружења грађана ’’Атина’’,који је органаизатор овуе трибине каже да су
углавном жртве сексуалне експлоатације већином жене, девојке и малолетне
девојчице.У последње време, заступљено је и прављење порнографског материјала у
свху сексуалне експлоатације и ту се узраст жртава спустио на 11, 12 година.

 

Ту су и принуда на вршење кривичних дела и радна експлоатација, али је неопходно
да се уоче и други облици експлоатације. Када кажемо трговци људима, одмах
помислимо на организоване криминалне групе, има и тога, али се у пракси испоставља
да деца деца буду експлоатисана од људи из њиховог најближег окружења, чланова
породице, пријатеља и лажних момака, од оних који уживају поверење жртве

Важно је младе упознати са опасностима трговине људима и сазнати како они о томе
размишљају. Велика пажња посвећује се и родно заснованом насиљу у дигиталном
простору као и о злоупотреби жртава трговине људима у дигиталном простору.
Координатор лозничке Канцеларије за младе Бојан Лучић казао је да се из разговора са
младима може увидети да они често немају потпуну информацију о томе шта је
трговина људима и како могу да се заштите.
– Употребом друштвених мрежа они су све више изложени опасностима, а циљ нам је
да их са тиме упознамо. Кренули смо од осмог разреда основних школа, а наставићемо
са средњошколцима, како би што више младих стекло слику о овом проблему. Битно је
да их упознамо како да препознају прве назнаке да се ради о скривеном профилу и да
их неко врбује .

 

Љубица Савић
Школски педагог