Запослени

Директор:
Цветана Срећковић , професор историје

Секретар школе:
Оливера Ћосић

Шеф рачуноводства:
Невена Биорац

Књиговођа:
Милена Ракић

Педагог:
Љубица Савић

Психолог:
Ђурђина Симић

Учитељи:

Венцеслава Плескоњић

1-1

Нада Панић

1-2

Станимир Васиљевић

1-3

 

Гордана Рашевић

1-4

 

Светлана Гвозденовић

2-1

 

Драгица Андрић

2-2

Јелена Лазаревић

2-3

 

Владан Андрић

2-4

Наташа Милановић

3-1

 

Славица Милошевић

3-2

 

Гордана Васиљевић

3-3

 

Љубица Благојевић

3-4

 

Драгица Јањић

4-1

Александар Ђукановић

4-2

 

Весна Јаковљевић

4-3

 

Драган Павловић

4-4

 

Продужени боравак

Мирјана Алексић

 

1.гр.

 

Душица Остојић

2.гр.

Библиотекар:
Мирјана Павловић, Јелена Вуликић, Марина Поповић     

Актив наставника српског језика:

Име и презиме наставника

Наставни предмет који предаје

Одељења ученика у којима предаје

Недељни број часова обавезне наставе

Мирјана Павловић-6-2

СРПСКИ ЈЕЗИК

6-2, 6-3

8

Јелена Вуликић, 8-1

СРПСКИ ЈЕЗИК

7-3, 7-4, 8-1, 8-3

16

Драгана Глишић боловање, замена Милица Митровић

СРПСКИ ЈЕЗИК

5-1, 5-2, 7-1, 7-2

18

Љубиша Радовановић

СРПСКИ ЈЕЗИК

5-3, 5-4, 6-1, 8-2

18

Актив наставника енглеског језика:

Име и презиме наставника

Наставни предмет који предаје

Одељења ученика у којима предаје

Недељни број часова обавезне наставе

Славко Рачић, 7-1

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

3-1, 3-2,

6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 8-1,8-2,8-3

20

Весна Секулић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3,

 4-1, 4-2, 4-3

20

Алмир Синановић, 7-4

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1-4, 2-4, 3-2, 3-3, 3-4,  4-4, 5-3,

 5-4, 7-3, 7-4

20

Актив наставника ликовне културе:

Име и презиме наставника

Наставни предмет који предаје

Одељења ученика у којима предаје

Недељни број часова обавезне наставе

Ана Фафулић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1,

 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-3

14

Душица Аћимовић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

5-3

 

2

Анђелко Тешмановић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

5-4

 

2

Наставник музичке културе:

Име и презиме наставника

Наставни предмет који предаје

Одељења ученика у којима предаје

Недељни број часова обавезне наставе

Гордана Дракић, 8-2

МУЗИЧКА КУЛТУРА

5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2, 6-3,

7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-3

18

ХОР И ОРКЕСТАР

8

2

Актив наставника историје:

Име и презиме наставника

Наставни предмет који предаје

Одељења ученика у којима предаје

Недељни број часова обавезне наставе

Величко Петрушевски, 7-3

ИСТОРИЈА

6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4,

8-1, 8-2, 8-3

 

Милан Југовић

ИСТОРИЈА

5-1, 5-2, 5-3, 5-4

4

ГРАЂАНСКО ВАСП.

5, 7

2

Актив наставника географије:

Име и презиме наставника

Наставни предмет који предаје

Одељења ученика у којима предаје

Недељни број часова обавезне наставе

Катарина Зарић, 7-2

ГЕОГРАФИЈА

5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2, 7-1,

7-2, 7-3, 7-4, 8-2, 8-3

20

Горан Несторовић

ГЕОГРАФИЈА

6-3, 8-1

4

 

ГРАЂАНСКО ВАСП.

6, 8

2

Актив наставника физике

Име и презиме наставника

Наставни предмет који предаје

Одељења ученика у којима предаје

Недељни број часова обавезне наставе

Миленко Ђуровић

ФИЗИКА

6-1, 6-2, 6-3, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2,

 8-3

16

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГ.

5-1, 5-2

4

Драган Аврамовић

ФИЗИКА

7-1, 7-2

4

Актив наставника математике:

Име и презиме наставника

Наставни предмет који предаје

Одељења ученика у којима предаје

Недељни број часова обавезне наставе

Анђелија Чугуровић

МАТЕМАТИКА

6-3, 8-1, 8-2, 8-3

16

Слађана Чугуровић

МАТЕМАТИКА

5-1, 5-2, 5-3, 7-2, 7-3

20

Александра Новаковић

МАТЕМАТИКА

5-4, 6-1, 6-2, 7-1, 7-4

20

Актив наставника биологије:

Име и презиме наставника

Наставни предмет који предаје

Одељења ученика у којима предаје

Недељни број часова обавезне наставе

Мирјана Лазић

 

БИОЛОГИЈА

6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2,  7-3, 7-4,

8-1, 8-2, 8-3,

20

Ана Ђукановић, 5-2

БИОЛОГИЈА

5-1, 5-2, 5-3, 5-4

8

Наставник хемије:

Име и презиме наставника

Наставни предмет који предаје

Одељења ученика у којима предаје

Недељни број часова обавезне наставе

Мирослав Митровић

ХЕМИЈА

7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-3

14

Актив наставника техничког и информатичког образовања и информатике и рачунарства:

Име и презиме наставника

Наставни предмет који предаје

Одељења ученика у којима предаје

Недељни број часова обавезне наставе

Данијела Вилчек, 6-1

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТ. ОБРАЗ.

6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4,

8-1, 8-2, 8-3

20

Весна Илић

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГ.

5-3, 5-4

4

ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗ.

5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 7-1, 7-2, 7-3,

7-4,

8

Слободан Костадиновић

ИНФОРМ.И РАЧУН.

6. раз.-3 групе

8.раз. 2 групе

5

Актив наставника француског језика:

Име и презиме наставника

Наставни предмет који предаје

Одељења ученика у којима предаје

Недељни број часова обавезне наставе

Катарина Павловић, 6-3

ФРАНЦУСКИ  ЈЕЗИК

5-1, 5-2, 5-4, 6-1, 6-2, 6-3, 8-1,

8-2, 8-3

18

Сузана Јовић, 5-3

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

5-3, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4

11

Актив наставника физичког васпитања:

Име и презиме наставника

Наставни предмет који предаје

Одељења ученика у којима предаје

Недељни број часова обавезне наставе

Снежана Горданић, 8-3

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

6-1, 6-2, 6-3, 8-1, 8-2, 8-3

12

ИЗБОРНИ СПОРТ

6-1, 6-2, 6-3, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2,

8-3,

8

Братислав Тешић, 5-1

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТ.ВАСПИТАЊЕ и ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ

5-1, 5-2

6

Никола Лазаревић, 5-4

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

7-1, 7-2, 7-3, 7-4

8

СПОРТСКА ГРАНА-ИЗБОРНИ СПОРТ

7-1, 7-2

2

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТ.ВАСПИТАЊЕ И ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ

5-3, 5-4

6

 

Наставник верске наставе:

Име и презиме наставника

Наставни предмет који предаје

Одељења ученика у којима предаје

Недељни број часова обавезне наставе

Владимир Пурић

ВЕРСКА НАСТАВА

1-8 РАЗ.

20

Мехмедали Вели

ВЕРСКА НАСТАВА

1 група

1

Ваннаставно особље:

      1. Милена Тадић, куварица

  1. Невена Јовановић, сервирка
  2. Предраг Марковић, ложач
  3. Радосав Јаковљевић, домар
  4. Блаженка Ћирковић, помоћни радник
  5. Божица Спишиак, помоћни радник
  6. Верица Гавриловић, помоћни радник
  7. Даринка Јаковљевић, помоћни радник
  8. Душанка Радић, помоћни радник
  9. Суада Опачић, помоћни радник
  10. Сузана Глишић, помоћни радник