Контакт

ОШ "Јован Цвијић" Лозница

.

Улица Његошева 20

Телефон: 015/876-777

Факс и директор: 015/877-570

Издвојено одељење у Воћњаку: 015/868-498

jcvijic@verat.net и osjovancvijic@open.telekom.rs

Електронска адреса школe: 1.jcvijic@verat.net 2.osjovancvijic@open.telekom.rs

Матични број: 07120354; Регистарски

Матични број: 07120354; Регистарски број: 6151005006; ПИБ:102467666.

Текући рачуни: 1.основни - буџетски: 840-202660-47;

2. рачун сопствених средстава: 840-202666-29

3.рачун родитеља (ученичка средства):840-694760-87