Превенција болести зависности и здрави стилови живота

У Омладинском центру 4.12.2022.год. одржана је панел дискусија на тему „Превенција болести зависности и здрави стилови живота“.Три ученице  7.разреда и
школски педагог присуствовале су панел дискусији.

Представници Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије, клинички
психолог Опште болнице Лозница, корисници Рето центра су говорили о штетним
ефектима психоактивних супстанци .

Разговарало се о факторима ризика, имали смо прилику да чујемо епидемиолошке
податке, фазе зависности, последице конзумирања опојних дрога, који су протективни
фактори и лично искуство .
Активности од које се полази јесте да је најбоље младима објаснити колико су дроге
опасне и штетне. У школи се на часовима одељењских заједница о томе прича , које
врсте дрога постоје, како делују и на које су све начине штетне у физичком и
психолошком смислу. Објаснити имладима пре него што буду изложени дрогама и
информацијама о дрогама и дати им „праву информацију” која ће учинити да они буду
отпорни на нуђење дрога ако се нађу у таквој ситуацији.У школама се промовише,,
здрави стилови живота,, и ради на превенцији и информисању ученика о штетности
конзумације дрога.

Шсколски педагог
Љубица Савић