Предавање о безбедном коришћењу интернета

У оквиру секције предмета Техника и технологија сваког маја се посветимо изради
неког пројекта. Ове године је то био угледни час – вршњачка едукација на тему:
Правилна употреба интернета, предности и мане, безбедност и борба против насиља
на интернету која укључује и вршњачко насиље.
У пројекту су учествовале:
 Славка Кнежевић, Јована Стакић и Нина Стефановић, ученице VII 1
 Исидора Дукојевић, Анастасија Ђукановић и Елена Петровић, ученице VII 2
 Јована Бајић, Катарина Миловановић и Анастасија Којић, ученице VII 3
 Јана Павловић, Сара Видаковић, Кристина Матић и Лара Мркоњић, ученице
VII 4.
Ментор на овом пројекта је била наставница Данијела Вилчек.
Све учеснице су биле подељене у одређене тимове и сви су имали свој задатак и
задужење. Током израде овог рада прикупљале смо податке, информисале се,
истраживале, правиле анкете, користиле различите изворе информација (уџбенике,
часописе, енциклопедије, интернет), сарађивале, консултовале се, износиле идеје,
размењивале мишљења. Посебно нам се допао тренутак када смо, 6. јуна, презентовале
своје радове у школској учионици користећи лаптоп, видео бим и пројектор.
Предавању су присуствовали ученици са својим одељењским старешинама, као и други
наставници, те су, по завршетку предавања, постављали питања, интересовали се за
дату тему и попуњавали упитнике које смо унапред припремили.
После овог предавања и завршеног пројекта, биле смо веома срећне и поносне на себе
јер смо тимски, на врло једноставан и креативан начин, постигле задати циљ. У лепом
сећању ће нам остати то што смо тог дана ми биле у улози предавача и што смо нашим
другарима пренеле информацију како да паметно користе интернет и безбедно буду
део тог света. Надамо се да ћемо и ове школске године бити део неког новог пројекта и
опет показати своју креативност и маштовитост.
Исидора Дукојевић, Анастасија Ђукановић и Елена Петровић