Прослава школске славе ,,Свети Сава” 27.1. 2014. године