Пројекат „Од игре до зависности“

Центар за Подршку породици – Умем боље, имплементира у нашој школи пројекат „Од
игре до зависности“ за све ученике осмог разреда.
Основни начин рада удружења су радионице и предавања у циљу превенције
поремећаја у понашању деце и младих, јавно здравље, унапређење породичних и
међуљудских односа, заштита дечијих и људских права.
Шаљемо Вам линк промотивног видео материјала за овај диван пројекат:

https://youtu.be/B_M0b3UyNjs   

Теме које се обрађују на радионицама говоре о превенцији злоупотребе психоактивних
супстанци-ПАС, о вршњачком и сајбер насиљу. Саставни део пројекта чине и посебна
предавања за родитеље осмака на којима им водитељи радионица указују на прве знаке
употребе психоактивних супстанци. Са децом се кроз игру, смех и глуму, ради на
јачању социјалне свести и на превенцији.

Координатор за школу- Ђурђина Симић, школски психолог.
1) Прва радионица: „(Зло)употреба друштвених мрежа“, започиње са историјом
друштвених мрежа, а наставља се са ризицима и опасностима коришћења
друштвених мрежа. Најважнији део ове радионице је истицање ризика и
могућих опасности друштвених мрежа као и основна правила безбедног
коришћења истих (28. и 29.11.2023.године)

2) Друга радионица „Дрога је бабарога“ има за циљ подизање свести ученика о
негативним физичким, психичким и друштвеним последицама узимања дрога уз
„пијане наочаре“(25.и 26.12.2023.)

3) Трећа радионица „Кућне дроге и развојне фазе болести“ за циљеве има:
разумевање величине проблема повезаних с конзумирањем алкохола и дувана;
научити колико је пасивно пушење штетно за здравље; научити основне
чињенице о могућим последицама конзумирања алкохола; исправити основне
заблуде о алкохолу и дувану (фебруар 2024.)

4) Четврта радионица: „Шта ако ме неко наговара на нешто што не желим“ има за
циљ да освести различите потребе људи као нормалну појаву; асертивну
комуникацију где деца кроз глуму у различитим ситуацијама виде разлику
између агресивне, пасивне и асертивне комуникације (март 2024.)

5) Предавање за родитеље: биће базирано на информацијама како да препознају
прве знаке (зло)употребе ПАС код деце и да им се укаже на најчешће грешке
које старији несвесно праве у комуникацији са својом децом (март/април 2024.)
Трајање сваке радионице је 90 минута а предавања за родитеље- сат времена.