Психолошка припрема првака и њихових родитеља за полазак у школу

Психолошка припрема првака и њихових  родитеља за полазак у школу

Полазак у школу треба да буде најсрећнији и најрадоснији дан у животу сваког детета. То је заиста могуће ако су родитељи на време код детета развили интересовање и љубав за учењем и дружењем. Припремање детета за полазак у школу је дуг, стрпљив и смишљен посао, с тим да у процесу припреме мора доминирати игра, а не рад. Припрема детета за школу не почиње тек укључивањем детета у припремни предшколски програм, већ почиње од најранијег детињства кроз разноврсна искуства која утичу на интелектуални, емоционални и социјални развој детета.

         Цела породица доживљава полазак детета у школу као крупан корак на путу ка његовој зрелости. Такође, породица а нарочито родитељи овим догађајем потврђују сав свој труд, пажњу и љубав коју су до тада уложили у васпитање свога детета.

         Огроман је утицај родитеља као узора или модела на развој позитивног става детета према школи, учитељу, другарима, стицању знања и вештина и социјално прихватљивих образаца понашања.

         Забринути родитељ своје страхове неминовно преноси на дете, а довољно је да осигура функционалну породицу, породицу у којој су њени чланови повезани топлим емоционалним везама уз међусобно поштовање и уважавање различитости. Ако се детету у породици посвећује сва неопходна пажња, ако се оно осећа прихваћеним и вољеним- безразложна је родитељска брига. Такво дете ће се лако прилагодити и лако савладати нове ситуације, биће самостално и поштоваће себе што је неопходно за успешно школовање.