РАДИОНИЦЕ НА ТЕМУ ПРЕВЕНЦИЈА И КАНАЛИСАЊЕ НАСИЉА У

ШКОЛАМА

У актуелним друштвеним приликама, приметан је пораст насиља међу децом и
младима. Насиље је корисно превенирати још од најранијег узраста. Негативне емоције
и понашања стоје у основи агресивног , насилничког понашања. Насиље и агресивност
су вишеструко мотивисани и имају полиморфну психосоцијалну генезу. Због
сложености концепта насиља, насилничког понашања и агресивности као емоције,
одељење за друштвене делатности Града Лознице дошло је на идеју за организовање
радионица на ову тему. Психоедукација има корисне превентивне ефекте по
насилничко понашање и агресивност код деце.


Кроз ове радионице, концепт насиља је обухваћен из различитих углова, кроз
анализу фактора које савремена наука препознаје као важне елементе у обликовању
насиља. Теме радионица су обрађене на основу савремених сазнања из дисциплина
попут дечје психологије, клиничке психологије, психологије учења, социјалне
психологије, комуникологије, педагошке психологије, и других сродних дисциплина.
Водитељ радионица за децу и родитеље била је др Живка Мићановић Цвејић, клинички
психолог. Фокус на предавањима било је учење правила ненасилне, тзв. асертивне
комуникације и савети за очување менталног здравља.


У нашој школи одржано је 5 радионицa, четири термина за ученике (15.новембра
за 1. и 3.разред и одвојено за 5. и 7.разред; такође и 17.новембра 2023.године за 2. и
4.разред и одвојено за 6. и 8.разред), као и један термин за родитеље наших ученика
(16.10.2023. са почетком у 17:30). Координатор овог пројекта за школу: Ђурђина
Симић, школски психолог.