Учење на даљину

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

  • СВАКОДНЕВО, ПОЧЕВ ОД УТОРКА 17.МАРТА 2020 год, од 8.00 ЧАСОВА, ШЕСТ ДАНА У НЕДЕЉИ, БИЋЕ ЕМИТОВАНИ ПОСЕБНО ПРИПЕМЉЕНИ И АДАПТИРАНИ ОБРАЗОВНИ САДРЖАЈИ ЗА УЧЕНИКЕ , КОЈИ ОБУХВАТАЈУ ОБРАЂЕНЕ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ИЗАБРАНИХ ПРЕДМЕТА, У СКЛАДУ СА ПРОПИСАНИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА;
  • ЧАСОВИ ЋЕ БИТИ ЕМИТОВАНИ НА РТС КАНАЛ 3, ПРЕМА РАСПОРЕДУ ПО РАЗРЕДИМА, КОЈИ ЋЕ, ДАН ПРЕ, БИТИ ДОСТУПАН НА САЈТУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА rasporednastave.gov.rs;
  • ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1.ДО 7. РАЗРЕДА ЕМИТОВАЋЕ СЕ ОБРАЗОВНИ САДРЖАЈИ У БЛОКОВИМА ОД ПО ДВА ЧАСА ДНЕВНО;
  • ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА ЕМИТОВАЋЕ СЕ ЕДУКАТИВНИ САДРЖАЈИ У БЛОКОВИМА ОД ПО ТРИ ЧАСА ДНЕВНО, ОД КОЈИХ ЋЕ ДВА УВЕК БИТИ СРПСКИ ЈЕЗИК И МАТЕМАТИКА, А ТРЕЋИ ЧАС ЈЕ ЈЕДАН ОД ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ ПОЛАЖУ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ;
  • У СКЛАДУ СА УПУТСТВОМ О ОСТВАРИВАЊУ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА УЧЕЊЕМ НА ДАЉИНУ, ШКОЛА ЋЕ ПОЧЕВ ОД УТОРКА 17. МАРТА 2020 год, ПЛАНИРАТИ РЕАЛИЗАЦИЈУ ОВОГ ВИДА НАСТАВЕ;
  • ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА УЧЕЊЕМ НА ДАЉИНУ, КАО ВИДОМ ПОДРШКЕ НАСТАВИ, РОДИТЕЉИ МОГУ ДОБИТИ ПОЗИВОМ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА 011/735 05 57;
  • СВЕ ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВА ТОКОМ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА БИЋЕ ОБЈАВЉИВАНЕ НА САЈТУ ШКОЛЕ www.os-jcvijic.edu.rs;

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/osjcviji/public_html/wp-includes/functions.php on line 5279