Јавне набавке

Позив за достављање понуда за рачунарску опрему

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за набавку рачунарске опреме за опремање кабинета за рачунарство и информатику - новембар 2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Преузми

*ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА *ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 2019 *ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позив за подношење понуде 2019

Набавка услуга - извођење наставе у природи, екскурзије 2019

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Набавка услуга - извођење наставе у природи, екскурзије 2019

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Набавка услуга - извођење наставе у природи, екскурзије

Позив за подношење понуде 2019

Набавка услуга - извођење наставе у природи, екскурзије

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Преузми

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 2-2/2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Набавка добара - намирница - прехрамбених производа 2018.

Позив за подношење понуде 2018

Набавка добара - намирница - прехрамбених производа.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАМИРНИЦА -ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2018 ЈУЛ 2018. године

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РЕДНИ БРОЈ 3/2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОШ ''ЈОВАН ЦВИЈИЋ'' Л О З Н И Ц А Дел.бр. 675 27.7.2018.

Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – извођење екскурзије, наставе у природи и излета обликована у 8 (осам) партија

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ, НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ИЗЛЕТА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Kонкурсна документација - преузми

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ, НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ИЗЛЕТА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позив за подношење понуде

Набавка услуга - извођење наставе у природи, екскурзије


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/osjcviji/public_html/wp-includes/functions.php on line 5279