Ауторитет родитеља

,,OД СВИХ ЗАНИМАЊА НАЈТЕЖЕ ЈЕ БИТИ РОДИТЕЉ“ -Љ. ЈОВАНОВИЋ АУТОРИТЕТ РОДИТЕЉА Сопственим примером сваки родитељ свесно или несвесно утиче на формирање особина личности свога детета. Васпитање је, наравно, сложен процес у коме учествује више фактора, […]

Read More →