Зрелост детата за полазак у школу

ЗРЕЛОСТ ДЕТЕТА ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ  На развој детета утичу различити чиниоци. То су наслеђе, социјална средина и лична искуства детета. Ови чиниоци се тесно преплићу и утичу на постојање великих индивидуалних разлика међу децом. […]

Read More →

Психолошка припрема првака и њихових родитеља за полазак у школу

Психолошка припрема првака и њихових  родитеља за полазак у школу Полазак у школу треба да буде најсрећнији и најрадоснији дан у животу сваког детета. То је заиста могуће ако су родитељи на време код детета […]

Read More →

Ауторитет родитеља

,,OД СВИХ ЗАНИМАЊА НАЈТЕЖЕ ЈЕ БИТИ РОДИТЕЉ“ -Љ. ЈОВАНОВИЋ АУТОРИТЕТ РОДИТЕЉА Сопственим примером сваки родитељ свесно или несвесно утиче на формирање особина личности свога детета. Васпитање је, наравно, сложен процес у коме учествује више фактора, […]

Read More →