Документација

Закони и пословник

Информатор о раду школе ОШ “Јован Цвијић” 2022.год.

Закон о основама система образовања и васпитања

 

Статут ОШ “Јован Цвијић”

Пословник о раду ученичког парламента

Правилници

Правилник о раду ОШ ,,Јован Цвијић” у Лозници

Правилник о  правима, обавезама и васпитно -дисциплинској одговорности ученика

Правилник о полагању испита у ОШ ,,Јован Цвијић” у Лозници

Правила понашања у ОШ ,,Јован Цвијић” у Лозници

Извештаји

Извештај о раду школе за школску 2014/15. годину

Одлука школског одбора о раду школе  за школску 2014/15.годину

Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2014/15. године

Одлука о раду директора за прво полугодиште школске 2014/15.године

Одлука о раду директора за друго полугодиште школске 2014/15

Извештај о раду директора за друго полугодиште школске 2015/16

Информатор о раду школе за 2017.годину.

Остала документа

Годишњи план рада за школску 2015/16

Одлука школског одбора за годишњи план школске 2015/16. године

Информатор о раду школе

Акт о систематизацији радних места “ОШ Јован Цвијић” у Лозници